Andělé

Andělé

Říká se, a je to nejspíš tak, že než přijdeme na svět, anděl nám na ústa prst položí a řekne: „Pst, neříkej, co víš.“ Proto se rodíme se žlábkem na horním rtu a nepamatujeme si, odkud jsme přišli.

„Archanděli Michaeli, žádám tě, abys vstoupil do mé mysli, srdce a těla. Prosím tě, očisti všechno od účinků mých chyb v myšlení, které mi zabraňují těšit se z jasného duchovního zraku. Jsem ochotný zbavit se svých strachů, protože vím, že ty a Bůh mi zachováte věčné bezpečí a ochranu. Prosím, pomoz mi, dej mi odvahu vidět. Děkuji ti.“

„Anděl je myšlenkou boží.“
(Mistr Eckhart)

Andělé jsou všude kolem nás

Jsme si vědomi toho a máme i takové zkušenosti, že jedním z aspektů duchovních nesnází je to, že si někteří lidé myslí, že spolupráce s Anděly rovná se jakési uctívání Andělů. Tak to není. Jak jsem se naučil a pochopil od všech duchovních učitelů, které jsem potkal za těch téměř třináct let, co vedu Andělské semináře, Andělé přišli z nebe, ze zdroje našeho života a jsou zde, aby sloužili jako poslové Boha a přinesli k nám jeho Slovo. Bez Stvořitele by nebylo Andělů, ale také by neexistovali, kdybychom neexistovali i my. Mnoho lidí se ptá: Proč nemůžeme hovořit přímo k Bohu? To je dobrá otázka. Odpověď je, že můžeme. Bůh mluví ke každému, kdo mluví s ním. Jeho odpovědi jsou ale často ztraceny v mlze rozptylování našeho každodenního života a tak je neslyšíme jasně. Jeho vibrace jsou tak vysoké, že rozpoznat jeho Slovo vyžaduje velmi jasnou mysl. Rozhodli jsme se být lidmi, myslet jako lidi a zabývat se problémy lidí, a to je přesně důvod, proč nám Bůh dal Anděly. Slovo Anděl doslova znamená posel. Andělé jsou spojením mezi nebem a lidstvem. Je to tak proto, abychom mohli uznat vedení shůry a přitom každý den žít svoje emoce, svůj každodenní život.

Andělé nepatří k žádné církvi a pracují po celém světě. Bez ohledu na náboženství, ve všech zemích lidé nacházejí svoji cestu ke štěstí a naplnění jen tím, že požádají a věří. Byl to Archanděl Gabriel, který přinesl Marii zprávu o příchodu Krista, byl to stejný Archanděl, který se zjevil Mohamedovi a inspiroval ho ke Koránu – Andělé tu byli dříve než křesťanství a byli vždy součástí lidské spirituality.

Nemusíte udělat vůbec nic, abyste se kvalifikovali pro práci s Anděly. Jen tím, že jste, jste součástí nebe a jste tedy součástí Andělské říše. Nemusíte zachovávat určitý životní styl nebo systém víry, abyste mohli udržovat kontakt s Anděly, prostě je třeba jen začít komunikovat s nimi prostřednictvím svých myšlenek a modliteb. Andělé nám pomáhají a jsou našimi průvodci životem, který jsme si vybrali, a slouží pouze pro doručování zpráv od zdroje života. Nemají vlastní plán, vlastní program kromě sjednocení lidstva a osvobození člověka z pout limitů, pochybností a strachů. Světový mír přichází. Bůh toto předvídal a Andělé jsou tady, vedou každého z nás k jeho jedinečné roli v tomto dění. Není žádná náhoda, že současně na celém světě si lidé uvědomují přítomnost a moc Andělů.

Jestliže i vy chcete zažít toto úžasné vedení ve svém životě, stačí o ně požádat a zbavit se očekávání. Každý člověk na Zemi, který tak učinil, zjistil, že znamení, zprávy a vedení Andělů jsou reálné a velmi interaktivní. Říká se, že abys dostal to, co jsi nikdy neměl, musíš udělat to, co jsi ještě nikdy neudělal – a tak i když uděláte něco jiného než obvykle, nikdo to nemusí vědět. Požádejte Anděly o znamení, které vás povede po cestě vašeho života. Nikdy neváhejte požádat je o pomoc s jakýmkoli životním problémem, bez ohledu na to, jestli si myslíte, zda to je či není důležité.

(Charles Virtue)

Andělská znamení: Jak je v životě poznat?

Andělé k vám promlouvají a pomáhají vám pomocí čísel nebo prostřednictvím archandělů. Jak poznat jejich znamení a s jakými prosbami se na ně můžete obracet? Že jste se s andělem nikdy nesetkali? Rozhlédněte se kolem sebe!

Jak anděly žádat? Jasně a silně!

Na anděly se lidé zpravidla obracejí se žádostmi o pomoc. Ale ke kterému z nich byste měli směřovat své prosby? V hierarchii stojí nejvýše čtyři archandělé:

  • Michael - vůdce armády nebes, anděl řady válečníků. Strážce nejhlubších mystérií, bojuje s nečistými silami, ochraňuje před nebezpečím všeho druhu, řeší konflikty kolem vás.
  • Rafael - léčitel, nositel radosti, lásky, zázraků. Dodává kuráž, povzbuzuje objevy a znalosti. Obracejte se k němu s prosbami o uzdravení své i blízkých.
  • Uriel - přináší boží světlo, anděl literatury a hudby, ochránce cestovatelů. Jeden z andělů šance a záchrany. Pomáhá od závislostí všeho druhu, osvětluje vše v nitru člověka.
  • Gabriel - ochránce pravdy a jejího odhalení, božský kurýr, nositel všech zpráv mezi nebem a zemí, včetně božího trestu. V lecčem podobný matce nás všech, pomáhá a chrání.

Příklad modlitby

Chcete-li si utřídit myšlenky, vypadá modlitba asi takto

"Milý Bože, archanděli Rafaeli a archanděli Michaeli, otevírám vám svou mysl i své city. Děkuji vám, že odstraníte všechny mé obavy a nejistoty a pomůžete mi uvědomit si, že mě nebesa (vesmír) milují a chtějí mě zahrnout svou léčivou mocí, abych mohl/a žít v míru a štěstí.“

V modlitbě vyslovujte prosbu konkrétně, jasně, upřímně, obracejte se ke konkrétnímu andělovi. Váhavostí typu : Zasloužím si to? Pomůže to? celý proces brzdíte nebo zastavujete. Vnímejte odpovědi ve znameních, jsou hlavně v číselných řadách.

Nezapomínejte na svého anděla strážného, kterého máte od narození. Je s vámi stále. Pokud se na něho neobracíte, musí respektovat vaši vůli a nezasahuje do vašeho života.

Každý z andělů má své jméno, včetně toho anděla, který střeží vás. Když ho chcete při komunikaci oslovovat, poznejte, jak se jmenuje. Jak? Na papírky napište všechny souhlásky abecedy, dejte je do sáčku a zamíchejte. Zapalte nějakou vonnou esenci, nejlepší je kadidlo, myrha, ale stačí i voňavá svíčka. Pak ze sáčku vytáhněte písmeno, zapište si ho, vraťte k ostatním a tahejte další dvě až tři (celkem čtyři). Pak vytažené souhlásky doplňte samohláskami a přidejte koncovku -el.

Pokud máte například písmena STK, přidejte k nim samohlásky podle vašeho citu. Může vám pak vyjít kupříkladu Astekiel. To je jméno vašeho anděla.Pokud se vám nelíbí, zkuste vyměnit samohlásky. Jméno vašeho anděla musí být harmonizované s vaší duší a vašim pocitem. Když znáte jeho jméno, anděla přivoláte snadněji.

Potřebujete pomoc? Přivolejte si svého anděla strážného!

Anděl strážný je bytost, která nám pomáhá v těžkých životních situacích

Věříte na strážné anděly? Většina lidí doufá ve chvílích největší úzkosti v nějakou nadpřirozenou pomoc, i když by vám to možná nikdy nepřiznali. Svého anděla strážného si prý skutečně může přivolat každý, aby nad ním držel ochrannou ruku. Jak?

Jděte na nejkrásnější místo
Esoterikové a odborníci na andělské bytosti tvrdí, že jedním z nejlepších a nejrychlejších způsobů, jak si anděla ochranáře přivolat, je speciální meditace. Najděte si doma pohodlné místo, zavřete oči a uklidněte svoji mysl. Soustřeďte se na dýchání. Když jste uvolnění, stočte myšlenky na nějaké překrásné místo, které ve vás vyvolává ty nejpozitivnější pocity. Třeba na rozkvetlou louku nebo pěšinku v lese, na kterou skrz stromy prosvítají paprsky slunce. Je to jen na vás.
Nemyslete, vybírejte citem
Tam si představte na průsvitné šňůře pověšené papíry s nabídkami služeb jednotlivých andělů. Nerozmýšlejte se a intuitivně po nějakém sáhněte. Chvíli čekejte, až se objeví přivolaný anděl. Poproste ho, aby vám pomohl. Když bude souhlasit, podá vám ruku a vy si jej můžete odvést zpátky domů.
Nyní již můžete z meditačního snění procitnout, anděl u vás stále bude a vy ho budete přímo cítit. Potichoučku mu pošeptejte, co od něj potřebujete a několikrát to opakujte. Anděl vaše přání splní a zůstane u vás tak dlouho, jak ho budete potřebovat.
Chtějte a chápejte symboly
Anděl je bytost, která s vámi nemusí a nejspíš nebude přímo mluvit. Odpovídá vám v náznacích, symbolech a většinou beze slov. Když se zeptáte na konkrétní věc, soustřeďte se na svůj vnitřní hlas.
Někdy vám může připadat, že si odpovídáte sami, ale je to andělská odpověď. Jindy vám může být odpovědí například zafoukáni větru, zazvonění mobilu, padající list z květiny na okně, volání dítěte z vedlejšího pokoje. Abyste mohli rozumět andělské komunikaci, musíte věřit a chtít chápat symboly.
Napište prosbu
Svého anděla můžete požádat o pomoc i tak, že mu napíšete dopis. Vyložte mu v něm otevřeně a upřímně co vás trápí a dopis nechte ležet přes noc u postele. Anděl prosbu vyslyší a pomůže vám. V následujících dnech to poznáte.
 

Rád bych se s vámi podělil o několik technik, které vám pomohou uvést sny a naděje do života bez ohledu na to, že vaše mysl říká, že je to nerealistické.

Nikdy nepřestávejte snít
Ve svém volném čase, nebo těsně předtím, než půjdete spát, nechte ve své mysli pouze myšlenky a obrazy toho, co si ve svém životě nejvíce přejete. Část vaší mysli se bude snažit vám říci, že je to jen fantazie, vaším úkolem je překonat to a nedovolit obavám, aby vytlačily vaši vizi.
Jednou denně změňte svoji frustraci na přání
Příště, až se ocitnete v přeplněném výtahu, uvíznete vdopravní zácpě nebo se ocitnete v těžké a hektické situaci v práci nebo ve společnosti, na jednu vteřinu sezhluboka nadýchněte a umožněte zadržené energii odejít. A teď věnujtepozornost tomu, co byste dělali radši, i kdyby to bylo něco, co by ostatní považovali za neproduktivní nebo hloupé.
Poznejte svoji vlastní hodnotu
Mějte na paměti, že když vás ostatní posuzují nebo se vám snaží říct, čeho jste nebo nejste schopni, pak jsou omezeni tím, co oni sami zažili nebo se naučili ve svém životě. To znamená, že oni nejsou vy a ani nikdy nebudou. Sny o lepším životě je „tajemství“ úspěchu a staré nemoderní myšlení, že nemůžete, je jen něco, co platilo v minulosti.
Požádejte Anděly o znamení
Andělé jsou teď v nejvyšší pohotovosti, oni vědí, jak důležité je pro násneztratit naději, a stejně jako dříve jsou ochotni nám ukazovat cestu. Až budete příště přemýšlet o svých cílech, požádejte Anděly, aby vám ukázali znamení, které vám potvrdí vaši cestu a povede vás po ní.
Buďte vděční v předstihu
Když pomineme lásku, tak vděčnost je naší největší silou. Vyprávějte vesmíru i Andělům, že jste vděčni za to, co jste obdrželi a co ještě obdržíte. Tak sladíte svou duši a své sny v úplnou harmonii. Tím, že říkáte děkuji, když je naplnění vaší touhy teprve vprocesu, přesouváte své vědomí do otevřené roviny přijímání.
(Charles Virtue)