Logo Studio Paprsek
Faster EFT « Studio Paprsek

Faster EFT

Zajímavé články, zkušenosti s metodou a další informace najdete na tomto odkazu:

http://www.faster-eft.cz/

Faster Emotionally Focused Transformation (Rychlejší Emočně Zaměřená Transformace)

- rychlá, efektivní a snadná technika emocionální svobody a rozvoje osobní efektivity je postavená na znalostech alternativní východní mediciny a vytvořená jedním z nejlepších specialistů na zbavování se stresu a osobním koučem úspěchu – Robertem G. Smithem z USA. Jeho poselství zní:

„MŮŽETE ŽÍT ŽIVOT BEZ STRESU A BÝT ÚSPĚŠNÍ VE VŠEM, CO DĚLÁTE!“

Tento relativně mladý obor, rozvinutý v posledním desetiletí,  vychází z poznatků dalších významných badatelů a praktiků a je založený na osvědčených principech a dříve již ověřených metodách.

Základem FasterEFT je přesvědčení, že již od našeho narození se prožité zkušenosti nahrávají do naší mysli jako vzpomínky, které mají emocionální kód, a tím se stávají naším „manuálem“, jak se máme chovat a reagovat na okolní svět. Negativní emoce není porucha, ale prostředek komunikace našeho podvědomí.  Má za úkol nás chránit před dalšími nepříjemnými zážitky.  Naše tělo reaguje na to, co si myslíme. Naše mysl a tělo pracují jako systém. Fyzická reakce našeho těla se vytváří na základě toho, co naše mysl považuje za pravdivé dle našich prožitků. Reakce těla je tedy jen projevem toho, co se odehrává v naší mysli.

Terapie metodou FasterEFT je rychlá, efektivní, jednoduchá a pro klienta pohodlná.  Používá se poklepávání na konkrétní body meridiánů v těle, tj. drah vedoucích energii. Meridiány byly objeveny před tisíciletími v Číně a jejich existence je již vědecky ověřena. Bodů je však méně než v klasickém EFT, proto je proces dynamičtější a řeší se více problémů najednou. FasterEFT používá různé způsoby práce s podvědomím, což napomáhá k vytváření rychlejších změn.  Pracujeme přímo s podvědomím tak, abychom změnili negativní vzpomínku a ta přestala ovládat naše chování.

Počet sezení v terapii se liší, je individuální podle potřeby klienta, ale první výsledky jsou patrné již při prvním.  Metoda je efektivní při řešení jakýchkoliv negativních emocí – strachy, smutek, vztek, pocity bezmoci, viny, různá traumata, dále pak depresí, závislostí, fóbií, úzkostí, poruch osobnosti atd.  Pomáhá však i pozitivně na rozvoj osobnosti, dosahování lepších výsledků v učení, sportu, zvýšení výkonnosti …

KDYŽ ZMĚNÍTE PROGRAMY VE VAŠÍ MYSLI, ZMĚNÍTE SVŮJ CELÝ ŽIVOT!